• Huân chương lao động hạng ba (2012)
  • Cúp vàng vì sự phát triển cộng đồng (2009)
  • Bằng khen phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (2009, 2010, 2013, 2015, 2016)
  • Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (2015)
  • Ban chấp hành trung ương Hội khuyến học Việt Nam (2009)
  • Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam (2015)
  • Doanh nhân tiêu biểu cúp Bông hồng vàng (2010)
  • Danh hiệu Chiến sỹ thi đua tỉnh (2011)
  • Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (2008, 2010, 2012)